پانسمان های بیولوژیک

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
  • نظرات : بدون دیدگاه

پانسمان های بیولوژیک

به گروهی از پانسمان های زیستی و سازگار با بدن گفته میشود که در واقع نقش اسکلت سلولی را بازی
میکند و میتواند شامل یا بدون سلول های بنیادی باشد.

پانسمان های بیولوژیک

مانند پانسمان های پرده ی آمنیون در واقع نوعی اسکافولد یا داربست سلولی به حساب می آیند که سلول های

بدن روی این اسکلت سلولی سوار میشوند و بافت زخم را ترمیم میکنند.

این نوع پانسمان ها از پرده ی آمنیون اطراف جنین به دست می آیند و شامل مقدارهای کمی سلول بنیادی

هستند که نوعی سلول تمایز نیافته است و میتواند در ترمیم زخم به ما کمک کند ، پرده ی آمنیون اطراف

جنین را هنگام زایمان جداسازی میکنند و در محیط های آزمایشگاهی شستشو و فرآوری میکنند

و پانسمان بیولوژیک آمنیون را میسازند .
نوعی دیگر پانسمان های بیولوژیک وجود دارد که همانند یک سرنگ است و شامل سلول های بنیادی میباشد

و وقتی در محل زخم قرار میدهیم این سلول های بنیادی تمایز نیافته به سلول های تمایز یافته ای که زخم

در آن مرحله نیاز دارد تبدیل میشود.
پانسمان بیولوژیک و مخصوصا پرده ی آمنیون برای بیماران و مددجویان دچار سوختگی به جای عمل پیوند پوست بسیار
کاربردی وموثر است. همچنین این پانسمان ها نسل جدیدتر و علمی تر پانسمان های نوین می باشند.

که بسیار موثر و کارآمد در زمینه ی درمان زخم به شمار می آیند.
پانسمان های بیولوژیک در کلینیک درمان زخم سریتا کرج در دسترس میباشد.

جهت استفاده از خدمات کلینیک میتوانید با شماره تماس 09124625872 به صورت مستقیم

با کلینیک درمان زخم در کرج ( سریتا ) در ارتباط باشید.