نوشته هایی با برچسب "زخم های حاد"

انواع زخم

انواع زخم

انواع زخم زخم ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند : زخم های مزمن زخم های حاد به زخم هایی که ۴ مرحله ی فاز انعقادی ، فاز التهابی ، فاز ترمیمی و فاز بلوغ را طی میکنند زخم های حاد میگویند و اغلب این زخم ها مدت زمان کمتری برای ترمیم نیاز […]