آشنایی با کلینیک درمان زخم و مراقبت از استومی سریتا کرج

امیرعلی ایلخان متخصص زخم

امیرعلی ایلخان متخصص زخم

امیرعلی ایلخان متخصص زخم : امیرعلی ایلخان متخصص مراقبت از زخم استومی و بی اختیاری 🔹 کارشناس زخم و سرپرستار کلینیک زخم البرز 🔹 کارشناس زخم و سرپرستار کلینیک زخم امید 🔹 کارشناس مراقبت از زخم ، استومی و بی اختیاری / سوپروایزر کلینیک زخم ارمغان 🔹 کارشناس مراقبت از زخم استومی و بی اختیاری […]

خدمات کلینیک زخم

خدمات کلینیک زخم

خدمات کلینیک زخم 👈 ترمیم انواع زخم های پای دیابتی ، درمان زخم سوختگی ، زخم بستر ، درمان زخم های عفونی ، زخم های عروقی ، زخم های ناشی از سانحه و بعد از جراحی و … مراقبت و آموزش و مشاوره انواع استوما خدمات کلینیک زخم زیر نظر امیرعلی ایلخان ( کارشناس پرستاری […]